322.492240år med erfaring1.2232235år siden oppstart

Referanse­kunder

Boitano er et partnerskap med 45 erfarne teknologer og forretningsutviklere som jobber i prosjekter hos noen av Norges største selskap, blant disse er:
IfDNV GLKongsberg GruppenThalesIceGetRuterBringGuardREC
Statnett er systemansvarlig i det norske kraftsystemet. Dette innebærer å drifte om lag 11 000 km med høyspentlinjer og 150 stasjoner over hele landet. Boitano bistår med nyutvikling, videreutvikling og vedlikehold av avregningsmoduler for kraftlinjebruk i sentralnettet. Statnett sitter igjen med et robust system for avgregning av sentralnettet.

Boitanokonsulentene bidrar som utviklere og arkitekter.
SINTEF Community arbeider med å skape gode samfunnsøkonomiske løsninger for fremtiden. Disse løsningene formidles til alle aktører som bidrar i samfunnsutviklingen.

Boitano har bidratt med forretningsutvikling, prioritering og optimalisering og gjennomføring av IT prosjekter og spesielt bidratt med å oppgradere og vedlikeholde Byggforskserien.

Boitano har levert et team med It-/utviklingssjef og utviklere/arkitekter.
Boitano bistår NRK med utvikling og vedlikehold av støttesystemer for ansatte i NRK, blant annet systemer for å hjelpe journalister å publisere nettklipp fra lineære tv-kanaler. Våre konsulenter har også utviklet nettsider for sportsresultater og vi har vært sentrale i utviklingen og innføring av ny programbank i NRK.
Formuesforvaltning er Norges største privateide og uavhengige rådgivnings- og forvaltningsselskap. De har ansvaret for ca. 72 milliarder kroner i langsiktig formuesforvaltning for familier, privatpersoner, stiftelser og organisasjoner.

Boitano holder i store deler av applikasjonsporteføljen til Formuesforvaltning. Primært er dette integrasjoner mellom systemer (Salesforce, Advent, Visma, Azure, Sharepoint ++), men også beregningsmoduler (lønn/honorar, fakturering, inntekt/utgift), hjelpeverktøy på web, samt api-er for ekstern bruk.

Formuesforvaltning får mer testbare systemer med bedre overvåkning og kontroll på versjoner i forskjellige miljøer.

Boitanokonsulentene bidrar som utviklere og arkitekter.

Fordeling

I Boitano synes vi det er absurd at noen skal eie andre menneskers kompetanse. Hos oss er det derfor slik at alle ansatte eier like mye i bedriften. Vi har valgt en juridisk modell som gjør dette mulig, også for de som begynner hos oss i årene som kommer. Boitano investerer en betydelig andel av egne overskudd og egen kompetanse sammen med potensielle gründere og etablerte selskaper. Vi videreutvikler idéer, tar fram klikkbare prototyper eller enkle førsteversjoner og verifiserer om det finnes et kundegrunnlag. Alle partnere bidrar på å avgjøre hvordan andelen av overskuddet skal brukes, både hvilke sosiale tiltak vi skal ha og hvilke investeringer vi skal gjøre.

Investeringer

Det vi føler gjør oss unike som investorer er den tekniske kompetansen vi har i selskapet. Selv om vi også gjør rene kapitalinvesteringer, vil våre innskudd oftest være i form av tid og ressurser. Overvekten av våre folk er svært dyktige utviklere, men vi har også flinke folk innen UX/design, forretningsutvikling, prosess- og produktledelse. Dermed kan vi bidra med finansieringsstrategi og opprettelse av selskap på helt operativt nivå. Samtidig har vi et nettverk av andre investorer som vi kan ta med i casene vi jobber med. Det er viktig for oss å lage gode produkter, både teknisk og forretningsmessig. Hvis du kommer til oss for å få hjelp, skal vi skape løsninger og verdier sammen.

Kontakt

Er du interessert å snakke med Boitano om investeringer, kontakt Kristine på kristine.flovild@boitano.no

Har du behov for konsulenter og ønsker skikkelig flinke folk, ta kontakt med Kjell på kjell.ljostad@boitano.no